Siirry suoraan sisältöön

Energiatodistus

Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Energiatodistusrekisteri sivustolta, voit varmistaa todistuksen laatijan pätevyyden.

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on apuväline rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja se laaditaan koko rakennukselle. Esimerkiksi kerrostalon tai paritalon yksittäiselle huoneistolle ei laadita omaa energiatodistusta.

Energiatodistuksen avulla voi verrata eri rakennusten energiankulutusta, sillä todistuksessa, energiankulutuksen laskenta perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja vakioituihin käyttöaikoihin. Vertailun kohteena on tällöin itse rakennus ja sen tekniset järjestelmät. Rakennusten käyttäjien, energiankulutus tottumukset eivät vaikuta laskennan tulokseen. Energiatodistuksessa esitetty energiatehokkuusluokka ja E-luku perustuvat laskennalliseen kulutukseen.

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus tulee sisältää myös suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Milloin tulee olla energiatodistus?

Energiatodistus on lain mukaan pakollinen uudisrakennukselle rakennusluvan hakemisen yhteydessä, sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä, kun kyseessä on olemassa oleva rakennus. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske, esimerkiksi kun rakennus on kerrosalaltaan alle 50 m2, rakennus on tarkoitettu henkilökohtaiseen loma-asumiseen tai tietyin ehdoin määräaikaisiksi tarkoitettuihin rakennuksiin.
Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Rakennuksen omistajan velvollisuus on hankkia energiatodistus vaadituissa tilanteissa. Asumisen Rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) toimii valvovana viranomaisena ja voi langettaa uhkasakon mikäli todistusta ei kehotuksista huolimatta hankita.

Kuka voi laatia energiatodistuksen?

Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Energiatodistusrekisteristä voit varmistaa todistuksen laatijan pätevyyden. Jaakko Karjalan pätevyyden löydät tästä.

Todistuksen laatijalla on joko perus- tai ylemmän tason pätevyys. Ylemmän tason pätevyys vaaditaan, kun todistus laaditaan rakennettavalle jäähdytetylle rakennukselle, tai kun energiatodistusta laadittaessa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jossa lämmönsiirron laskennassa otetaan huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuus ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä). Muulloin vaativuustaso on perustaso.

Lisätietoa energiatodistuksesta löydät motivan sivuilta.

Tarvitsetko energiatodistusta?

Teimme energiatodistuksen hankkimisesta sinulle helppoa! Katso vielä hinnastomme ja varaa aika.